Iniciatīva, ekspedīcijas un materiāli par Bārtas upes dabas vēstures un tūrisma takas potenciālajām vietām.

Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma taka.

Potenciāls tūrisma maršruts ar aktīvu vēstures, dabas, arhitektūras, industriālā un militārā mantojuma izzināšanu.

Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma taka.

Projekts ir sācies kā četru Bārtas upes novadu kopā veidots laivojums , kuru tagad ikviens zina ar nosaukumu “Bārtas Pumpurs”. Pirmajā sezonā 2015. gadā tā bija Duvzares regatete. Jā – te noteikti analoģija ar seno kuršu Duvzares novadu, kas tepat vien Bārtas baseinā savulaik bijis, ar iespējamu skaidru aicinājumu pašiem būr savas zemes, novada saimniekiem un senču kuršu reiz sāktā cienīgiem mantiniekiem un turpinātājiem.

Jau tad bija necila doma gan par novadu kopēju ciešāku sadarbību, gan par visa Bārtas baseina vienotu attīstību.

Kā pirmā tika akcentēta ūdenstūrisma joma, taču tūrisms, dabas un vēstures kompleksa izzināšana bija kā tēmas, kuras jāattīsta nākotnē.

Darba procesā tās izkristalizējās jau par plašāk – klāt nāca

  • Militārais mantojums (Kurzemes katls, cietoksnis, kabata – kā nu kurā laikā un ideoloģijā to dēvē),
  • Industriālais mantojums (Vīles tilts un Liepājas- Rucavas bānītis),
  • Arhitektūras mantojums (Bārtas baznīca, slavenā Paula Maksa Berči lolojums),
  • Vēstures mantojums (Vārtājas pilskalns)
  • Dabas mantojums (milzīgs daudzums vēl neizpētītu unikālu biotopu un reāli eksistējošu, bet pa daļai jau apzinātu, bet vēl nedokumentētu dižkoku)
  • Tēmu un objektu uzskaitījums, protams, vēl nepilnīgs, noteikti papildināms un precizējams! Iniciatīva tiek sadzirdēta, uzklausīta un arvien vairāk atbalstīta. Arī Tu vari nākt ar savu devumu un idejām! Nāc pulkā! Caur vēstures saglabāšanu un godāšanu savu nākotni virzām!

Par projektu. Iniciatīva. Kā tas sākās un notika.

Šī nelielā dažu entuziastu ekspedīcija ir tikai sākums, tā tikai parāda Bārtas upes apkaimes gleznainās vietas un bagāto vēsturi- sākot ar reālām, dabā apskatāmām, Kurzemes katla cīņu vietām un aizsardzības līnijām, lielisku piemēru pagājušo laiku industriālajam mantojumam, kā arī jaukus dabas skatus, kuri baudāmi gan ceļojot kājām gar upes malu, laivojot pa Bārtas upi, kā arī braucienā ar apvidus auto. Tikai ieskicē iespējamos darbus un izaicinājumus, ja varam par tiem vienoties,

Tātad- lieliska iespēja veidot tūristu takas, veloceļus, laivu maršrutus ar kopīgiem apskates un atpūtas infrastruktūras objektiem. Turkāt iespējams veidot vairāku dienu atpūtas maršrutus ar iespēju tūristiem nakšņot labiekārtotās mītnēs. Un tā būtu ne tikai izklaides programma- te iespēja jauniešiem parādīt mūsu daudzšķaunaino vēsturi un arī viņus iesaistīt vēstures mantojuma saglabāšanā.

Tāpat industriālais mantojums- nerīkojoties pavisam ātri slavenais Vīles tilts pavisam drīz sabruks un tad ļoti ātri un operatīvi tiks atrasti un izdalīti līdzekļi seku likvidācijai. Varbūt izdalām desmito daļu no šis summas tagad un nostiprinām šo vēsturisko objektu, saglabājam to nākotnei ?

Tas iespējams nākot kopā Bārtas baseina pašvaldībām ieinteresētajiem uzņēmējiem, jauniešu patriotiskās audzināšanas veidotājiem – izveidojot iespējamos tūrisma maršrutus, konkretizējot apskates objektus un servisa vietas, kā ari sadalot atbildību par iekārtojamajiem objektiem, veicamajiem darbiem, to plānošanu un saskaņošanu ar atbildīgajām iestādēm. Šis darbs noteikti būtu labs piemērs topošās teritoriālās reformas ietvaros, taču- vajag un varam sākt to jau tagad.

Vai varam vienoties “Par” ?

Iespējamie apskates objekti, dabas un vēstures izziņas takas maršruts.

Tā ir tikai iniciatīva, ikviens aicināts to papildināt un ieteikumus sniegt.

Bārtas upes apkaimes Kurzemes katla un  apskates vietas – ieskats.

Bārtas baznīcas stāsts- ieskats.

Bārtas upe fotogrāfijās.