Bārtas upes baseina

Vēsturiski materiāli

Bārtas upe jo daudziem novadiem tik viena

 

Vēsturiski materiāli par visu ko ap Bārtas upi.

Tas ir tikai sākums lielam darbam, materiāli tiek papildināti.

Bārtas baznīcas stāsts.

Kārlis Ļubīns

Bārta, lejaskurzemes pērle.

Kārlis Ļubīns

Papardes un priedes.

Kārlis Ļubīns