Jaunumi īsumā…

  • Bārtas baznīca cauri laikiem un notikumiem, ļaudis, kuri tai savu dzīvi veltījuši un Paula Maksa Berči vērienīgais projekts Vairāk par Bārtas baznīicu skati šeit...

  • Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma takas 6. ekspedīcija. Jums jau zināmais suns Rondo, protams piedalās, un šoreiz kopā ar viņu jau 6 vīri.- vēstures un Bārtas zinātājs Zigmunds Cinkus, Bārtas upes un vēstures entuziasts Kārlis Ļubins, tūrisma un vēstures entuziasts Raimonds Reinis, pārgājienu gids......

  • ...

  • Pievienotas Māra Muitenieka atmiņas un pārdomas par jau paveikto, Papes identitātes saglabāšanu un Mikjāņiem. “Bez papes, jūras un Mikjāņiem es vienkārši nevaru”- Māris Muitenieks Māra Muitenieka atmiņas skati šeit...

  •   Pievienotas Sandras Aigares, mūsu kultūrtelpas sargātājas un Trīs Zvaigžū ordeņa saņēmējas atmiņas un pārdomas par paveikto, par sava mūža lolojumu – “Zvanītājiem” Sandras Aigares atmiņu stāstu skati šeit...

Meklējam radus

Vēsture nekad nebūs pilnīgi apzināta, izpētīta un saprasta. Tā nemanāmi veidojas ik mirkli un ik brīdi mūsu pieredzei un atziņām klātu nāk, lai par pārliecību taptu.

Šajā portālā publicētie materiāli nepretendē uz visaptverošu Dunikas un Rucavas vēstures izklāstu- tas ir tikai pats sākums lielajai mūsu dzimtās puses vēstures atspoguļojumam elektroniskā formātā- katram brīvi un viegli pieejamā veidā, vienalga kurā brīdī un jebkurā pasaules malā.

Neesam nevienam notikumam ko cenzējuši vai politisku uzsvaru likuši, vienpusīgi traktējuši vai selektīvi parādījuši- pieminētos cilvēkus, notikumus, procesus nosaka vienīgi materiāla pieejamība.

Ikviens aicināts piedalīties šajā nebeidzamajā procesā sūtot savus materiālus- fotogrāfijas, videoierakstus, atmiņu un dzimtu stāstus.

Nākotnē publicēsim arī vēsturiskus apraksts, dzimtu stāstus, iedzīvotāju atmiņas

Tāpat lūgums precizēt jau publicētos materiālus. Ja Jums ir kas papildināms vai precizējams par kādu videomateriālu, bildi vai aprakstu- lūdzu rakstiet- Jūsu papildinājumi tiks publicēti

Piemēram- jau publicētā foto redzat, atpazīstat kādu nenosauktu cilvēku- tiek gaidīts Jūsu vēstījums par viņiem, par attēlā redzamo notikumu, māju, vietu- jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

ikviens, kurš vēlas piedalīties vēstures apkopošanas un atspoguļošanas procesā- laipni aicināts.

Duvzare- Dunika- Rucava-

-cauri laikiem un notikumiem.

Dunikas ļaužu atmiņas.

Vēsture bildēs