Jaunumi īsumā…

  • Vairāk skati šeit Bildēs skatāma 1901. gada Kuldīga, Aizpute, Bārtas upe, Nīca ar visu tautastērpu (daļa Nīcas (Niederbartau) vēlāk tika iekļauta Dunikas pagastā), Cīrava, Durbe,Embūte, Grobiņa, Kazdanga, Līguti, Liepāja, Palanga (tajā laikā Kurzemes teritorija), Rudbārži, Ventas upe, Ventspils. ....

  • Vairāk skati Wilhelm Siegfried Stavenhagen 1814 – 1881) bija vācbaltiešu mākslinieks, zīmēja Baltijas provinču skatus. Vilhelms Zigfrīds Štafenhāgens savulaik – 1866. gadā izdevis Baltijas skatu albumu, kur gravīrās attēloti skati no Vidzemes, Kurzemes un atsevišķi arī Igaunijas. Šeit 1. skatu albums par Kurzemi. Pievienoti arī......

  • Liepājas rajona kolhoza (tolaik – Lauksaimniecības arteļa) “Uzvara” 20. gadu jubilejas pasākums Dunikas pagasta, Sikšņu ciema Brūnu birzē. Kolhoznieku sanāk kopā, sēžas pie galda un alus kausa, bauda obligāto, pūtēju orķestri godina labākos darba darītājus un pie reizes atzīmē Līgo vakaru, kuru toreiz par “Jāņiem”......

  • Skats uz notikumiem Latvijā 1. pasaules kara laikā vācu ķeizariskās armijas galma fotogrāfu acīm. Kara laikā situācija strauji mainās un – to mēs tagad zinām, ka uzvaras sajūsmu pavisam drīz nomanīs sakāves rūgtums. Taču 1917. gada rudenī to vēl nejūt, dominē sajūsma par panākumiem. sajūsma......

  • Vairāk materiālu šeit Skaties, kā 1918. gada 18. novembrī tapa Latvijas Valsts. Vēsturiski foto, tā laika liecības, paskaidrojoši video. Cik daudz grūtību bija jāpārvar, kādas pašu nesaskaņas un skaudra neziņa par nākotni. Tomēr šie vīri vienojās, jo redzēja mērķi. Savu Latviju. Tagad mūsu Latviju....

Meklējam radus

Vēsture nekad nebūs pilnīgi apzināta, izpētīta un saprasta. Tā nemanāmi veidojas ik mirkli un ik brīdi mūsu pieredzei un atziņām klātu nāk, lai par pārliecību taptu.

Šajā portālā publicētie materiāli nepretendē uz visaptverošu Dunikas un Rucavas vēstures izklāstu- tas ir tikai pats sākums lielajai mūsu dzimtās puses vēstures atspoguļojumam elektroniskā formātā- katram brīvi un viegli pieejamā veidā, vienalga kurā brīdī un jebkurā pasaules malā.

Neesam nevienam notikumam ko cenzējuši vai politisku uzsvaru likuši, vienpusīgi traktējuši vai selektīvi parādījuši- pieminētos cilvēkus, notikumus, procesus nosaka vienīgi materiāla pieejamība.

Ikviens aicināts piedalīties šajā nebeidzamajā procesā sūtot savus materiālus- fotogrāfijas, videoierakstus, atmiņu un dzimtu stāstus.

Nākotnē publicēsim arī vēsturiskus apraksts, dzimtu stāstus, iedzīvotāju atmiņas

Tāpat lūgums precizēt jau publicētos materiālus. Ja Jums ir kas papildināms vai precizējams par kādu videomateriālu, bildi vai aprakstu- lūdzu rakstiet- Jūsu papildinājumi tiks publicēti

Piemēram- jau publicētā foto redzat, atpazīstat kādu nenosauktu cilvēku- tiek gaidīts Jūsu vēstījums par viņiem, par attēlā redzamo notikumu, māju, vietu- jau iepriekš pateicamies par atsaucību!

ikviens, kurš vēlas piedalīties vēstures apkopošanas un atspoguļošanas procesā- laipni aicināts.

Duvzare- Dunika- Rucava-

-cauri laikiem un notikumiem.

Dunikas ļaužu atmiņas.

Vēsture bildēs