Dunikas pagasta izsenis tradicionāla nodarbe

Lauksaimniecība

Savai zemītei.