Tas, ko paši esam sarakstījuši un tas, kas par Duniku un tās ļaudīm grāmatās drukāts.

Izdevumi

Grāmatas un brošūras jau izdotas. Manuskripti, kuri savu laiku vēl tikai gaida.gaida.