Meklē Jāņa Lindes (1875-1920) pēctečus.

Meklē Jāņa Lindes (1875-1920) pēctečus.

Kristiāna Krūmkalna meklē Jāņa Lindes pēctečus.

Tiek meklēti Jāņa Lindes (1875-1920) pēcteči.

Ir zināms, ka laulībā ar Annu (dzim. Rusin) dzimuši vairāki bērni: Ilze (1898), Pēteris (1900), Mārģieta (1902, mirusi maza), Mārģieta (1906), Miķelis (1907, laulājies ar Elizabeti,
dzīvojis Ceplīšos 1935.g.), Ķērsta (1908), Augusts (1911, laulājies ar Katrīni, dzīvojis bijušā Mežsarga mājā 1935.g.). Paldies liels jau iepriekš par jebkuru pavedienu!
No Comments

Post A Comment