2. ekspedīcija pa Bārtas upes dabas vēstures un tūrisma takas potenciālajām vietām.

Bārtas upes dabas un vēstures taka – izpēte.

Potenciāls tūrisma maršruts ar aktīvu vēstures, dabas, arhitektūras, industriālā un militārā mantojuma izzināšanu.

Latviešu strēlnieku apvienības /LSA/ Liepājas nodaļas aktīvisti kopā ar Nīcas un Grobiņas pašvaldību pārstāvjiem kā arī AS “Latvijas valsts meži” pārstāvjiem 20. maijā devās ekspedīcijā pa Kurzemes cietokšņa kauju vietām pie Bārtas upes.

Vēsturiska atkāpe –

Laika posmā no 1944. gada oktobra līdz 1945. gada maijam šajā teritorijā norisinājās kara darbība – Kurzemes katls jeb cietoksnis. Tika veidotas aizsardzības līnijas, tranšejas un ugunspunkti. Šajās pozīcijās, aktīvā karadarbībā 7. Kurzemes lielkaujās līdz 2. pasaules karā beigām atradās veseli 7% no visiem Vācijas bruņotajiem spēkiem un milzīgs daudzums padomju Armijas.

Šie ierakumi un ugunspunkti lielākoties atrodas Latvijas Valsts mežu pārziņā, tāpēc likumsakarīga ir viņu iesaiste projektā – kauju vietu saglabāšanā.

LSA Liepājas nodaļas projekts „Brīvie vēji” ir guvis Liepājas pašvaldības finansiālu atbalstu NVO konkursā. Projekta mērķis ir saglabāt Otrā pasaules kara laika atstātās liecības gar Bārtas upes krastu. Latvijas valsts mežu teritorijā no Bārtas līdz Otaņķiem, Liepājas nodaļas projekta ietvaros, esam lūguši Latvijas valsts mežus saglabāt Bārtas upei pieguļošo valsts mežu teritoriju no Otaņķiem līdz Bārtai un atbalstīt mūsu iniciatīvu kopīgiem spēkiem iztīrīt pamežu, iesaistot šajā darbā jaunsargus un skolu jaunatni.

Kā partneri projekta realizācijā tika pieaicinātas Grobiņas un Nīcas pašvaldības- ar savu skatījumu, priekšlikumiem uz tūrisma un atpūtas vietām, laivu piestātnēm, krastmalas ceļu un infrastruktūras labiekārtošanā. Tā kopā tiktu salikts tūrisms, laivošana, dabas izzināšana, vēsture un jaunatnes patriotiskā audzināšana.

Īstenojot projektu, būs iespējams saglābt vēstures liecības jau pieminētajā posmā, lai veikto darbību rezultātā pavērtos brīvs skats uz Kurzemes katla cīņu vietām – ierakumiem un tranšejām, tā saglabājot vēsturiskos objektus nākamajām paaudzēm. Nākotnē iespējams izveidot tūrisma taku, laipas pār Vēršupīti un Puļķupīti, kā arī atpūtas vietas.

Ekspedīcijas noslēgumā darba grupa viesojās atpūtas bāzē „Ods”, un pie kafijas tases neformālā atmosfērā tika panākta vienošanas, par sadarbības līgumu starp Latviešu strēlnieku apvienību un Latvijas valsts mežiem. Arī Bārtas upes baseina pašvaldībām – Nīcai, Grobiņai, Rucavai, perspektīvā arī Priekulei tiks piedāvāts iesaistīties projektā. Tāpat tiek aicināti sadarbības partneri -piemēram,- tūristu bāzes.

Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma taka. Ekspedīcija 2020.05.20

Ekspedīcijas dalībnieki uzrunas un pasākuma mērķa un idejas izklāsts pirms pasākuma, LVM atpūtas vietā Bārtas  upes krastā.

Ekspedīcijas dalībnieki pārgājienā izzina dabas, vēstures un tūrisma takas pirmo posmu.

Ekspedīcijā pa Kurzemes cietokšņa kauju vietām pie Bārtas upes.

2020.05.20

Sabīne Špāģe – fotogalerija

Modris Helds –  fotogalerija

Dzidris Širaks – fotogalerija