3. ekspedīcija pa Bārtas upes dabas vēstures un tūrisma takas potenciālajām vietām.

Bārtas upes dabas un vēstures taka – izpēte 3. ekspedīcija

Potenciāls tūrisma maršruts ar aktīvu vēstures, dabas, arhitektūras, industriālā un militārā mantojuma izzināšanu.

Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma taka. 3. ekspedīcija.

Šoreiz kopā nāca interesenti no Latviešu Strēlnieku apvienības, tai skaitā pats apvienības priekšsēdētājs Jānis Aivars Baškers. Turpinājām Bārtas upes piekrastes vēstures liecību, dabas vērtību izziņas procesu, turpinot iecerētās takas maršrutu posmā no bijušās zvejnieku kolhoza “Boļševiks” atpūtas bāzes – kempings “Ods”- Vīles tilts – kempings “Bārtas krasts”. Piedalījās pārstāvji arī no Bārtas baseina pašvaldībām – Nīcas, Grobiņas un Rucavas. Apsekotajā maršrutā nosacīti novērtējām takas iespējamo novietojumu dabā, uzskaitījām nepieciešamos iekārtošanas darbus, izpētījām dabas ainavas, atradām daudz iespējami neapzinātu dižkoku, lielu biotopu daudzveidību. Radās arī ideja par takas marķējuma zīmju iespējamo vizuālo noformējumu. Tūrisma taka tika dokumentēta vairākos formātos – gan no tūrisma, gan biotopu, gan vēstures viedokļa, tāpēc katra no foto galerijām vai video reportāžām parāda iespaidus mazliet citā rakursā.

Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma taka. 3. Ekspedīcija 2020.07.21

Ekspedīcijas pirmais posms : bijušā zvejnieku kolhoza “Boļševiks” kempings – Atpūtas bāze “Ods”.

Ekspedīcijas  2. posms : No atpūtas bāzes Ods  pa  upes malu uz augšteci.

3. ekspedīcija, izzinot  Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma taku.

2020.07.21

Sabīne Špāģe – 3. ekspedīcijas fotogalerija

Modris Helds – 3. ekspedīcijas fotogalerija