Četri novadi - viena upe

Duvzares Regate 2015

Bārtas baseina pašvaldību - Nīcas, Grobiņas, Priekules un Rucavas kopā veidots pasākums.

Četru Bārtas baseina novadu kopā rīkots, tradicionāls un atraktīvs pavasara laivošanas pasākums.

2015. gadā pasākums notika pirmo reizi un kā Duvzares Regate 2015.

Duvzares Regates 2015 fotogalerija.

Duvzares Regates 2015 dalībnieki pulcējas un startē Lanģerī , Dunikā

Duvzares Regate 2015 1. kontrolpunkts – Bārtas tilts.

.Duvzares Regate 2015. Finišs un dalībnieku godināšana atpūtas bāzē “Ods”

.