4. ekspedīcija pa Bārtas upes dabas vēstures un tūrisma takas potenciālajām vietām.

Bārtas dabas vēstures un tūrisma taka – 4. ekspedīcija

Potenciāls tūrisma maršruts ar aktīvu vēstures, dabas, arhitektūras, industriālā un militārā mantojuma izzināšanu.

Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma taka 4. ekspedīcija.

Nu kārta apskatīt un izzināt objektus, kas būtu skatāmi Bārtas upes Dunikas krastā, Dunikas pagasta teritorijā. Kopā sanāca Rucavas un Grobiņas novadu pārstāvji, Latvijas strēlnieku apvienības dalībnieki un kritušo karavīru apzināšanas organizācija “Leģenda”. Saprotamā kārtā ekspedīcijas dalībnieki uzsvaru šoreiz lika un izstaigāja galvenokārt 2. pasaules kara Kurzemes cietokšņa cīņu vietas. Tāpat tika gūtas atziņas par iespējamo tūristu takas maršrutu, atrasti iespējami dižkoki un sen aizmirsta viduslaiku kapsētas vieta. Taču tas tikai sākums, gan Bārtas baznīca, gan Vīles tilts nebūt nav aizmirsti un tiks apskatīti jaunās ekspedīcijās.

Bārtas upes dabas, vēstures un tūrisma taka. 4. ekspedīcija 2020.09.21. Dunika.

Ekspedīcijas 1. posms : iespējamā takas maršruta un apskates vietu apzināšana Bārtas krastā, Rātu kapu rajonā.

Ekspedīcijas  2. posms : iespējamā takas maršruta un apskates vietu apzināšana Liepienos, Liepienu kapu rajonā.

Ekspedīcijas  3. posms : iespējamā takas maršruta un apskates vietu apzināšana Slamstos.