Latvija cauri laikiem

Latvija cauri laikiem

Šajā sadaļā skatāmi materiāli, kuri vistiešākajā veidā ietekmējuši visas Latvijas vēsturi. Bez tiem mēs nebūtu tie un tādi, kādi nu šodien esam. Novērtējam tos un godā turam senču toreiz izveidoto un sasniegto. Protams, no šodienas skata daudz kas liekas savādāk darāms, kādi motīvi šķiet mazāk saprotami. Mēs  nu varam ar laika atstarpi vērtēt, toreiz tādas iespējas nebija.

No Comments

Post A Comment

Svarīgi Latvijas vēstures notikumi

Latvija cauri laikiem

Mūsdienās notiekošais allaž pagātnē sakņots.

Latvija cauri laikiem

Šajā sadaļā skatāmi materiāli, kuri vistiešākajā veidā ietekmējuši visas Latvijas vēsturi. Bez tiem mēs nebūtu tie un tādi, kādi nu šodien esam. Novērtējam tos un godā turam senču toreiz izveidoto un sasniegto. Protams, no šodienas skata daudz kas liekas savādāk darāms, kādi motīvi šķiet mazāk saprotami. Mēs  nu varam ar laika atstarpi vērtēt, toreiz tādas iespējas nebija.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.