Svarīgi Latvijas vēstures notikumi

Latvija cauri laikiem

Mūsdienās notiekošais allaž pagātnē sakņots.

Šajā sadaļā skatāmi materiāli, kuri vistiešākajā veidā ietekmējuši visas Latvijas vēsturi. Bez tiem mēs nebūtu tie un tādi, kādi nu šodien esam. Novērtējam tos un godā turam senču toreiz izveidoto un sasniegto. Protams, no šodienas skata daudz kas liekas savādāk darāms, kādi motīvi šķiet mazāk saprotami. Mēs  nu varam ar laika atstarpi vērtēt, toreiz tādas iespējas nebija.