Skolotājas Astras Rancānes apkopotas

Sikšņu skolēnu pārdomas par mājām

Deportācijas nekad nedrīkst atkārtoties.

Sikšņu skolas skolēnu pārdomas “Mūsu mīļās mājas”.

Skolotājas Astras Rancānes apkopotas.

.

Nopublicētas laikrakstā.

.