Līvijas Hartmanes atmiņu videostāsts.

Līvija Hartmane

Dunika 2019.03.28

Līvija Hartmane – ieskats atmiņu stāstā.

Līvija Hartmane – atmiņas 1.

Bilžu apskats – Par Duniku, Dunikas pagastmāju, Dunikas skolu, darba pienākumi sakaru mezglā, Pasta māja, jauniešiem pilngadības Dunikas klubā, Bērnības svētki, Ukstiņš, Palapju kapi, Palapju salidojums, kapusvētki Dunikā, vizītkarte padomju laikos, talka pie kolhoza “Nākotne” kantora.

Līvija Hartmane – atmiņas 2.

Istabiņa pienotavā, avīze “Padomju Latvija”, ap 200 māju Dunikā, sākumā avīžu nebija, vien vēstules, pirmā pensija 12 rubļi, pensijas nes uz mājām, alga 36 rubļi 1959. gadā, gucuļi sūta pakas, pirmie iespaidi par kolhozu, Ukstiņš Arvīds – godprātīgs priekšsēdētājs, pastam jaunas telpas, Dunikas kantori ceļ, elektrība Dunikā, brigāde no Valdemārpils- Ulmanis Guntis, Palapis un Tamužs – vietējie elektriķi, centrāli ierīko 1972. gadā, sākumā viena telefoniste, abonenti pie Bārtas pieslēgti, 2 telefonistes maiņās, Ukstiņam gandrīz kā sekretāre, 1967. gada 22. oktobra vētra, darbu organizēšana, Bārtas upe applūst pavasarī, palīgā nāk armijas amfībija, Nākotni savieno ar Uzvaru – kļūst sliktāk, jāvāc ziņas par lopiem saimniecībās, vēlēšanu aģitācija, tā bija jaunība un dzīve, Dunikas sakaru mezgla tiešie savienojumi, kā radās vārds “Siķšņi”?

Līvija Hartmane – atmiņas 3.

Piena naudas un algas krājkasē, to atdala no sakaru mezgla, bojājumus labo, sakaru līnijās vadi no dzelzs, bērnu dārzs un dārzniecība kolhozam “Nākotne”, vēlreiz par vētru, sakaru bojājumus salabo ātri, kolhoza kopīgie pasākumi, kino 3 reizes nedēļā, Tamužu Laimonis pēc kino spēlē dejas, Jāņus īsti nedrīkstēja svinēt, bet to tomēr darīja.

Līvija Hartmane – atmiņas 4.

Kolhozu apvienošana – kā tas sākās un notika, viss jau bija izlemts, Sikšņenieki atveda veselu autobusu, labāka tehnika uz Sikšņiem, Dunikas nolemtība iznīcībai apvienojot, Palapju kapu zvans saglabāts kara laikā, kapi- pēdējais bastions, kolhozu laikā lopi staigā pāri Ģēdertu kapiem.

Līvija Hartmane – atmiņas 5.

Bērnības atmiņas no Asītes par karu, bunkuri pie Palapju kapiem, ceļš no Bārtas uz Rucavu- rekonstrukcija, koki sagāzti pēc 1967. gada vētras, gucuļi Bārtas baznīcā.