Māra Muitenieka dzīvesstāsts, paveiktais un ieceres

Māris Muitenieks

Rucava 2021.05.12

Māris Muitenieks

ir tūrisma uzņēmējs un sabiedrisks aktīvists no Papes ciema. Kuršu Iniciatīvas Fonda viens no veidotājiem, tā ietvaros atjauno vēsturiskos niedru jumtus Rucavas pagasta piekrastes ciemos. Iniciējis Papes attīstības biedrības izveidi, lai celtu ciema iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, pašiniciatīvu un līdzdalību dzīves vides sakārtošanā.

Uzskata, ka –

Dienvidkurzemes novada piekrastei ar dabas un kultūrvēstures bagātībām no Nidas līdz Pāvilostai ir milzīgs potenciāls un resursi, lai to gudri attīstot un sakārtojot dabai un cilvēkam draudzīgā vidē ieguvēji būtu ne tikai vietējie ciemu iedzīvotāji, bet visi Latvijas ļaudis.

Nepieciešams veicināt Papes ciema infrastruktūras attīstīšanu un labiekārtošanu, teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu, tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes celšanu un aktīvā tūrisma attīstību visā Dienvidkurzemes novada teritorijā (dabas takas, velo ceļi, u.c.). Dabas takas, veloceļi ir aktīvās atpūtas vēl pietiekami nenovērtētēti elementi. Tā ir atpūta un visnepastarpinātākā saikne ar dabu.

Māris Muitenieks – dzīvesstāsts, viedoklis un pārdomas.

Intervija, kurā Māris pastāsta par savām saknēm, jau padarīto, iecerēto, par saiknes ar dabu un jūras nozīmi savā dzīvē, par to kā pie šīm svarīgajām atziņām nonācis.