Tas viss piedzīvots un pārdzīvots

Atmiņas

Dunikas ļaužu atmiņas video, audio un pierakstu formātā.