Vienkārši atceramies to, kas reiz bijis.

Sarunas par vēsturi Dunikā.

Dunikas laudis neformālā gaisotnē.

Sanākot kopā atmiņas neviļus raisās, rodas jauni pieturas punkti, tiek papildināts kādreiz jau teiktais, kā arī uzdoti jautājumi, uz kuriem atbildes vēl nav. Pagaidām nav.  Protams, sarunas nenotiek par vienu tēmu, diskusijas dalībnieki veikli manevrē telpā un laikā, taču apskatīto notikumu jaunas nianses noteikti izgaismojas.  Arī skarbas un tiešas runas par pagājušajiem laikiem. Protams, tās it tikai diskusijas dalībnieku atmiņas, viedoklis, skatījums uz tiem laikiem. Ja Jums ir savs redzējums un atmiņas, dodiet ziņu – noteikti parunāsim!

Ausma Padalka, Imants Ziemelis, Miķelis un Antonija Pelītes.

Dunika 2018. 03.08

Izpildkomitejas priekšsēdētājs un citi izpildkomitejas darbinieki Rīgas centrālcietumā vācu laikā, pagasta vecākajam liela vara. Pajūgs ar sarkanarmiešien atkāpjas caur Sikšņiem, topogrāfiskais tornis pie mājām, krievam neviens neticēja, vāciešus sagaida kā atbrīvotājus, Rucavas aktivitātes kara sākumā. Ko vācieši neizdarīja pa 700 gadiem to krievi gada laikā, pagasts, no kura neizveda nevienu. Sietiņskola, skolas pārzinis, dažas mazas izvešanas pa vidu. Par izsūtītajiem, kokiem mizas noēstas, baisas domas galvā, humors-padomju vara medaļu piešķir arī leģionāram, 5 gadus Igaunijā spaidu darbos. Svarīgi, kurā okupācijas sektorā nokļūt, par brāļiem Piķeļiem Anglijā.