Arvīda Rāta atmiņu videostāsts.

Arvīds Rāts

Liepājā. 2019.02.19

Arvīds Rāts- ieskats atmiņu stāstā.

Pavisam īss ieskats atmiņu stāstā- mazliet ieskicētas vien dažas tēmas. Iespaidiem, noskaņai. Materiāls pilnā apjomā tālāk pievienotajos video failos.

Arvīds Rāts atmiņas 1.

Par Sikšņu skolu, tālāko izglītību Mežtehnikas fakultātē vēl Rīgā, bērnība Rātu mājās, Šuķenes krogs, brāļi un māsa, dzīve Ulmaņa laikā, Tēva māte- saukta “mātele”, 1938. gadā. 14 ha zemes un 5 ha pļava. Vecākai brālis nopērk “Ērenpreisu”.

Arvīds Rāts atmiņas 2.

Šuķenes Krogs, onkuļa Jāņa Veisbuka veikals, ūdenskliņģeris kā bonuss, Šuķenes krogs nodeg.

Arvīds Rāts atmiņas 3.

Krievu armija ir klāt, desmitnieki, Padomju laiks pirms vācu ienākšanas. Skolas laiks astoņos gados,- otrā klasē uzreiz.

Arvīds Rāts atmiņas 4.

Skola vācu laikā, ko padomju karavīri dara skolā, 01:34, 44. g oktobrī krievi iesaka evakuēties, kaujas pie Garkājiem, kritušie pie Šuķenes. Vācu laiki. Brēmera 6 dēli meitas. Vāci rekvizē zirgus, Brēmeris nedod. Brēmeris brauc pēc pēc malkas un Piķelis aizrāda. Ar revolveri pa galvu, Kārkliņš- kārtībnieks vācu laikā. Skrīveris Kviešonis, totālā mobilizācija vāciem, brāļus iesauc armijā, trīs zēni dezertē, sākas nedienas. Garkājos žandarmi no Rēzeknes. Slapstīšanās Lietuvā, brīdinājums, ka mājas dedzinās. Tēvs aizsūtīts uz Štutfofu, vecākais brālis 5 gadus Silamē pie degakmens, kaut nebija leģionā, vidējais brālis karo vācu armijā pie Džūkstes, 45. g ievainojums, kapitulācija lazaretē, spaidu darbi piemaskavā.

Arvīds Rāts atmiņas 5.

Par kolhoziem un kā stājās tajos. Onkulis, kam lati naglu kastēs. Par ballēm Sikšnos un Dunikā, Tamužis Laimonis ar akordeonu. Elektrība Dunikā. Kā tas bija- dzīvot pie skala uguns.

Arvīds Rāts atmiņas 6.

Fotoalbūmu apskats un paša to saimnieka paskaidrojumi par attēliem un notikumiem.