Ausma Būre

Ausmas Būres atmiņu video stāstījums , Grobiņa 2019.01.14

Ausma Būre atmiņas – Sikšņu stāsts, Miemju pamatskola, skolniecēm uztic skols iepirkumus, skolnieki kolhoza vistu kūtī, čaklāko skolnieku salidojums Grobiņā, Jāņi Kliņķu dārzā, dejas Ķāķišķes darbnīcās, kāpēc pie fermas vajag karogu, Ausma Kalvāne kā vetārsts.

Ausma Būre atmiņas – skolas ekskursija uz Staburagu smagajā mašīnā, ballīte pa kluso.

Ausma Būre atmiņas – par biedru Strautu, “Cīņas” korespondentu, viņa grāmatu par Rucavu, tēva mājas “Zaķi”, mājvietu nosaukumi, ceļš uz Sudargu skolu pa ledu.

Ausma Būre atmiņas – par vārdiem, kurus reiz lietoja Dunikā un Rucavā.

Ausma Būre atmiņas – Kā īsti vāra žūru, mūspuses īberīgie ēdieni- maišīna zupa.