Antonijas Kluces atmiņu stāsts

Antonija Kluce

Dunika 2019.02.14

Antonija Kluce – ieskats atmiņu stāstā.

Pavisam īss ieskats atmiņu stāstā- mazliet ieskicētas vien dažas tēmas. Iespaidiem, noskaņai. Materiāls pilnā apjomā tālāk pievienotajos video failos.

Antonija Kluce – atmiņas 1.

Mamma no Baltkrievijas, Kazdanga 1969. gads, prakse kolhozā “Nākotne”, fermas tajā laikā bija.., pamatā visam roku darbs, Dunikā bija pat banka, iespējams -cilvēki bija laimīgāki kā šodien, balles Dunikas klubā klubā, Andropova laikā atlaiž no darba, skābsiens bedrēs, pankūkas uz lauka. “Akmentiņus” būvē, 50 gadus vienā mājā, apvienošanās ar kolhozu “Uzvara”, vēstules ar lūgumu neapvienot, Dunikāņi un Sikšņenieki, kantoris palika Dunikā, Sikšņos vairāk sporta, zaļumballes Sikšņos un Dunikā, vēlējums atrast darbu, beidzamā kolhoza “Uzvara” priekšsēdētāja.

Antonija Kluce – atmiņas 2.

Par Sikšņu dzirnavām, Jānis Stunga kā virzītājs, vāze no dzirnavām, rajona balles, “Lukāžu” māja, “Garkāju” māja, “Sīpolu” māja, komplekss Sikšņos, zemes privatizācija savulaik, pirmos apmierina ārzemniekus.

Antonija Kluce – atmiņas 3.

Draudzīga ģimene – vērtība, traktoru un zirgu darbs kolhozā, 40 cnt/ ha, meliorācija, kolhozs būvē ceļus pats, Rimkus nomira Dunikā, šoferis priekšsēdētājam kolhozā, ēdnīca kolhozā Dunikā un Sikšņos, vakariņas un launags kombainieriem uz lauka.

Antonija Kluce – atmiņas 4.

Skola par brīvu, degviela maksā dažas kapeikas, tagad ir mobilie, jaunas lietas, elektrība centralizēti piegādāta tiek, avārijas elektrostacija darbnīcās, sadarbība ar armiju, Tosmare kā rezerves daļu avots, Gucuļi kā ravētāji uz sezonu, kartupeļus ved uz Ukrainu, osetīni būvē fermu, ukraiņi paši meklē, kur strādāt, uz Ukrainu pēc salmiem, veidojas stāsti un piedzīvojumi, kolhozam siltumnīcas, gateris, Edgars Krīgens agronoms.

Antonija Kluce – atmiņas 5.

Par 2. Pasaules karā kritušajiem, kur apglabāti un kā gūstekņi nošauti.