Mobilizēti bez iespējas jebķādā veidā no piespiedu darba atteikties.

Dunicnieki Vācu darba dienestā

Pēc Ineses Veisbukas materiāliem.

Dokumentāli materiāli 2. pasaules karā vācu darba dienestā mobilizētajiem.