Dunicnieki 2. pasaules kara darba dienestā

Voldemārs Lanka

Pēc Ineses Veisbukas materiāliem.

Voldemārs Lanka – materiāli no arhīviem.