Dunicnieki 2. pasaules kara notikumos

Jēkabs Alberts Laipnieks

Pēc Ineses Veisbukas sistematizētiem un tulkotiem materiāliem.

Jēkabs Alberts Laipnieks

ķīmijas students

Berne, Schlosstr. 104.

c/o. Streit.

Dzīves gājums.

Es, Jēkabs Alberts Laipnieks, Latvijas pavalstnieks, piedzimu 1917. gada 9. oktobrī Dunikā, Liepājas apriņķī, Latvijā kā zemes īpašnieku Jāņa Laipnieka un viņa sievas Annas dzim. Role dēls.

No 7. līdz 15. dzīves gadam es mācījos valsts pamatskolā Rucavā, Latvijā.

Pēc pamatskolas pabeigšanas es iestājos Liepājas ģimnāzijā un to pabeidzu 1940. gada pavasarī.

Tā paša gada rudenī es tiku iesaukts Latvijas militārajā dienestā un dienēju tur līdz vācu okupācijai.

1943. gada rudenī es iestājos Rīgas universitātes Ķīmijas fakultātē, tomēr nākamā gada rudenī tiku deportēts uz Vāciju.

Vispirms es tiku nodarbināts Drēzdenē un pēc tam Lustenavā-Forarlbergā.

Tā kā uzturs un darba apstākļi bija slikti, 1945. gada 8. aprīlī es pārbēgu uz Šveici.

Šobrīd es mācos Bernes universitātes Ķīmijas fakultātē.

Savā dzimtenē es nevaru un negribu atgriezties, jo es nepiekrītu turienes režīmam.

J. Laipnieks

Jēkabs Alberts Laipnieks –  bēgļu gaitu dokumenti.

Jēkabs Alberts Laipnieks –  bēgļu gaitu dokumentu teksta tulkojums.

Ineses Veisbukas tulkojums no angļu, vācu un franču valodām.

Autentiskais teksts skatāms augšup pdf dokumenta atbilstošā lapā.

1. lapa

1949. gada maija tranzītpersonu saraksts. Nr. 49. Laipnieks Jēkabs Alberts no Latvijas, vīrietis, dzimis 9.10.1917., 14.5.1949. no Parīzes izbrauc un tajā pašā datumā uzkāpj uz kuģa “Formose”, lai dotos uz Brazīliju. Starptautiskās bēgļu organizācijas birojs Ženēvā.

2.-4. lapa

Laipnieka Jēkaba-Alberta (dz. 09.10.1917. Dunikā, Liepājas apriņķī, Latvijā) lūgums pēc atbalsta Starptautiskās bēgļu organizācijas Sagatavošanas komisijas Šveices delegācijai 1948. gada 30. janvārī, viņam ir 07.07.1945. Bernes sūtniecībā izdota Latvijas pase, kas derīga līdz 07.07.1949. 1948. gada janvārī Laipnieks Jēkabs-Alberts dzīvo Šveicē, Bernē, Schlosstr. 104 c/o Streit, viņš ir neprecējies, protestants, Latvijas pavalstnieks.

5. lapa

Informācija par to, ka Laipnieks Jēkabs ir latvietis, protestants, vāciešu deportēts, nelegāli uzturas Šveicē no 08.04.1945., nav nekādas aizsardzības, no repatriācijas atsakās politisku iemeslu pēc, nav nevienas nelabvēlīgas informācijas, tātad lēmums 30.01.1948. ir labvēlīgs. Dokuments ir Latvijas Republikas pase, kas izdota Bernē 07.07.1945. un derīga līdz 07.07.1949. Brazīlijas vīza Nr. 105, izsniegta Ženēvā 24.03.1949. Lejasdaļā pie vīzām minēta Argentīnas vīza.

6.-7. lapa

Laipnieka Jēkaba (dz. 09.10.1917. Dunikā, Latvijā) lūgums piešķirt naudu ceļa izdevumiem, kas adresēts Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices birojam. Viņš ir students, protestants, latvietis, dzīvo Bernē, Laupenstrasse 19. Transporta izdevumi maršrutā Berne-Valorba-Parīze ir 28,- franku. Francijas pilsētas Bordo ostā viņam jāiekāpj kuģī uz Riodežaneiro, izmaksas 860.- franku. Par bagāžu jāmaksā 20,- franku. Tātad kopsummā ceļojuma izmaksas ir 908,- franku. No tiem 302, 70 franku sedz Šveices Konfederācija, bet 605, 30 franku – Starptautiskā bēgļu organizācija. No Šveices izbrauc 1949. gada 14. maijā.

8. lapa

Šveices pilsoņu tiesu un policijas departamenta Policijas nodaļas vadītāja 1948. gada 8. janvārī Bernē sūtīta vēstule Ženēvas Emigrantu apgādes dienestam. Atbildot uz 1947. gada 22. decembra vēstuli, tiek sniegtas šādas ziņas par Latvijas valstspiederīgo Jēkabu Albertu Laipnieku, dzimušu 1917. gada 9. oktobrī:

a) Laipnieka kungam pēc mūsu rīcībā esošām ziņām Šveicē nav savu līdzekļu,

b) pēc viņa teiktā Laipnieka kungu vācieši 1944. gada septembrī nosūtīja no Latvijas uz Vāciju kā ārzemju strādnieku. Piespiedu darbos viņš strādāja fabrikās Drēzdenē un Lustenavā. 1945. gada 8. aprīlī viņam izdevās pie Dīpoldsavas pārbēgt uz Šveici,

c) par šī ārzemnieka uzvedību tā uzturēšanās laikā Šveicē mums nav nekā slikta zināma. Laipnieka kungs šobrīd ar mūsu atļauju studē ķīmiju Bernes universitātē,

d) Jūs varat rēķināties ar atbilstošām izceļošanas iemaksām [no Policijas nodaļas puses].

9. lapa

Ar 1948. gada 15. janvāri datēta izziņa par to, ka Jēkabs Alberts Laipnieks, dz. 1917. gada 9. oktobrī Dunikā, Liepājas apriņķī, Latvijā, neprecējies, luterticīgs, ķīmijas students, Šveicē ieradies 1945. gada 8. aprīlī, šobrīd dzīvo c/o Streit, Schlossstrasse 104, Bernē. Latvijas Republikas pase izsniegta 1945. gada 7. jūlijā un derīga līdz 1949. gada 7. jūlijam. Argentīnas imigrācijas vīza atrodas Argentīnas konsulātā Bernē.

10. lapa

Jēkaba Laipnieka, dzīv. Laupenstrasse 19, Pension Häberli, Bernē, 1949. gada 2. aprīļa vēstule Frē kungam, kurā viņš nosūta Šveices pilsoņu tiesu un policijas nodaļas apliecinājumu un būtu ļoti pateicīgs, ja viņam jau varētu rezervēt vietu uz viena no nākamajiem kuģiem.

11. lapa

Bernes Policijas nodaļas 1949. gada 2. aprīļa apliecinājums, ka Latvijas valstspiederīgajam Jēkabam Laipniekam, dzimušam 1917. gada 9. oktobrī, sniedz atbalstu Šveices Baznīcas palīdzības komiteja evaņģelizētiem bēgļiem.

12. lapa

Žizeles Eskenazi no Emigrantu palīdzības dienesta adresēts dokuments Starptautiskās bēgļu organizācijas Sagatavošanas komisijas Šveices delegācijai, konkrēti Frē kungam Ženēvā. Dokuments sagatavots 1948. gada 3. jūnijā Ženēvā. Viņa atsaucas uz šī kunga Laipniekam Jēkabam Albertam, dzīv. c/o Streit, Schlosstrasse 104, Bernē, adresēto 2. februāra vēstuli. Žizele Eskenazi dara zināmu, ka Laipnieka kungs paziņojis, ka viņš vēl nevēlas emigrēt uz Argentīnu, jo viņš vispirms vēlas pabeigt savas studijas. Kad viņš vēlēsies, viņš par to paziņos.

13. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Sagatavošanas komisijas Šveices delegāta Frē 1948. gada 2. februāra vēstule Jēkabam Albertam Laipniekam, dzīv. c/o Streit, 104, Schlosstr., Bernē. Tajā viņš atsaucas uz palīdzības lūgumu, ko Laipnieks adresējis Emigrantu palīdzības dienestam Ženēvā un ko šis dienests nosūtījis Frē 1948. gada 15. janvārī, kā arī paziņo, ka pēc Laipnieka lietas izpētes, viņš var būt Sagatavošanas komisijas pārziņā. Laipniekam Sagatavošanas komisija ir jāinformē, vai Argentīnas un Francijas konsulāti Laipnieka pasē iespiedīs vīzu. Ja nē, tad viņam vajadzēs no Bernes Bēgļu nodaļas Policijas resora iegūt Šveices ceļošanas dokumentu. Tiklīdz viņš to saņems, viņam būs jāpaziņo numurs, izdošanas datums, kā arī Argentīnas vīzas numurs, lai varētu norezervēt nepieciešamo braucienu. Tikai tajā brīdī Laipnieks varēs lūgt Francijas tranzītvīzu.

14. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Sagatavošanas komisijas Šveices delegāta Frē 1948. gada 2. februāra vēstule Eskenazi jaunkundzei Emigrantu palīdzības dienestā Ženēvā. Atbildot uz viņas 15. datuma vēstuli, pielikumā viņš pievieno kopiju vēstulei, ko nosūtījis Laipnieka kungam.

15. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Sagatavošanas komisijas Šveices delegācijas 1948. gada 30. janvāra vēstule, adresēta Ž. Eskenazi Emigrantu palīdzības dienestā Ženēvā, kurā paziņo, ka, atsaucoties uz 15. datuma pieprasījumu, Jēkabs Alberts Laipnieks ir Starptautiskās bēgļu organizācijas Sagatavošanas komisijas pārziņā.

16. lapa

Ž. Eskenazi no Emigrantu palīdzības dienesta 1948. gada 15. janvārī adresēts dokuments Starptautiskās bēgļu organizācijas Sagatavošanas komisijas Šveices delegācijai, konkrēti Frē kungam Ženēvā. Tajā viņa izklāsta situāciju ar Jēkabu Albertu Laipnieku, dz. 1917. gada 9. oktobrī Dunikā, Latvijā, latvieti, ķīmijas studentu, kas šobrīd dzīvo Bernē, c/o Streit, Schlosstr. 104. Laipnieka kungs vēlas emigrēt uz Argentīnu un ir jau saņēmis imigrācijas vīzu, kas atrodas Argentīnas konsulātā Bernē. Vēstulē norādīts, ka pielikumā atrodas Laipnieka CV divi eksemplāri, divas kopijas Policijas resora ziņojumam, kurā darīts zināms, ka tas ir gatavs dalībai Laipnieka kunga emigrācijas izdevumos, pievienoti arī divi eksemplāri izziņai. Ž. Eskenazi vēlas, lai viņai paziņo, vai Laipnieka kungs var būt Starptautiskās bēgļu organizācijas pārziņā un vai Frē kungs var risināt Laipnieka emigrācijas lietu.

17. lapa

Sk. Dzīves gājums

18. lapa

Imigrantu saraksts uz Brazīliju no valstīm, kas nav Vācija vai Austrija. Laipnieks Jēkabs, 31 gads, profesija – ķīmiķis, protestants, latvietis, dzīvojošs Laupenstr. 19, Bernē, Šveicē. Viņš ir brālis cilvēkam, kurš pieteicies uz izceļošanu.

19. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācijas 1949. gada 21. aprīļa vēstule, adresēta J. Laipniekam Pension Häberli, 19, Laupenstrasse, Bernē, kurā paziņots, ka Laipnieka 2. datumā izsūtītā vēstule ir saņemta un ka Šveices delegācija paziņos, tiklīdz rezervēs braucienu, un arī izdarīs visu nepieciešamo, lai nokārtotu Itālijas vai Francijas tranzītvīzu.

20. lapa

Šveices biroja 1949. gada 25. aprīļa vēstule, kas adresēta Bēgļu pārvietošanas nodaļai un kurā lūdz rezervēt braucienu Jēkabam Laipniekam, kas vēlas emigrēt uz Brazīliju.

21. lapa

Bernes Policijas nodaļas vadītājs 1949. gada 29. aprīlī sūta vēstuli Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācijai Ženēvā Viņš būtu pateicīgs, ja varētu darīt zināmu Latvijas valstspiederīgā Jēkaba Laipnieka, dzimuša 1917. gada 9. oktobrī, dzīvojoša Bernē, iespējamo izceļošanas datumu. Turklāt Policijas nodaļa lūdz darīt zināmu, vai viņam jau ir Itālijas tranzītvīza vai arī kad viņam ir iespējams to saņemt.

Klāt pievienota 3.5.49. ar roku rakstīta piezīme, ka J. Laipnieks izbrauks 1949. gada 14. maijā no Bordo ar “Formose” un viņam būs Francijas tranzītvīza.

22. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Individuālās migrācijas nodaļas 1949. gada 28. aprīļa vēstule Šveices birojam par Jēkaba Laipnieka braucienu uz Brazīliju. Tajā atsaucas uz 25. aprīļa vēstuli un informē, ka augstāk minētais bēglis var uzkāpt uz kuģa SS FORMOSA, kas izbrauc no Bordo 1949. gada 14. maijā.

23. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācijas 1949. gada 3. maija vēstule Policijas resora Bēgļu nodaļai Bernē par Jēkabu Laipnieku, dzimušu 1917.  gada 9.  oktobrī. Atbildot uz 29. datuma vēstuli, tiek informēts, ka iepriekš minētā persona izbrauks 14. maijā ar “Formose” no Bordo uz Brazīliju. Tiks darīts viss nepieciešamais, lai viņam iegūtu Francijas tranzītvīzu.

24. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācijas 1949. gada 3. maija vēstule J. Laipniekam, dzīv. Pension Häberli, 19, Laupenstrasse, Bernē, ka viņam ir rezervēts brauciens ar SS FORMOSA, paredzētais izbraukšanas datums ir 14. maijs no Bordo. Turpmākajās dienās viņam nosūtīs pasi ar iespiestu Francijas tranzītvīzu, naudu un visus nepieciešamos norādījumus.

25. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācijas 1949. gada 3. maija vēstule Bēgļu starptautiskās organizācijas vadītājam V. Valantēnam-Smitam Parīzē par Jēkaba Laipnieka emigrāciju uz Brazīliju. Tās pielikumā ir 24 dokumenti minētajai personai, kurai 14. datumā Bordo jāuzkāpj uz SS FORMOSE.

26. lapa

Jēkaba Laipnieka, dzīv. Pension Häberli, 19, Laupenstrasse, Bernē, 1949. gada 6. maijā Frē kungam adresētā vēstule, kurā viņš tam nosūta abas parakstītās veidlapas.

27. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācijas 1949. gada 6. maijā J. Laipniekam, dzīv. Pension Häberli, 19, Laupenstrasse, Bernē, adresētā ierakstītā un steidzamā vēstule, kurā tam, savukārt, nosūta Latvijas pasi Nr. 0145, kā arī personas apliecību Nr. 6743, kurā ir Francijas tranzītvīza.

28. lapa

Jēkaba Laipnieka, dzīv. Laupenstrasse 19, Pension Häberli, Bernē, 1949. gada 5. maijā Frē kungam adresētā vēstule, kurā viņš nosūta identitātes apliecību, lai tajā iespiestu Francijas tranzītvīzu.

29. lapa

Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācijas 1949. gada 5. maijā J. Laipniekam, dzīv. Pension Häberli, 19, Laupenstrasse, Bernē, adresētā ierakstītā vēstule, kurā atrodas 48,- franki, kā arī rēķins divos eksemplāros, kas jāparaksta un jānosūta atpakaļ.

Tūlīt pēc ierašanās Parīzē, kur J. Laipniekam jābūt 9. datumā no rīta, viņam jādodas uz vēstulē minēto adresi. Uzrādot identitātes apliecību un ceļojuma atļauju bēgļiem, J. Laipnieks saņems 4,- frankus kabatas naudas ceļam pāri okeānam. Parīzes delegācija viņam apmaksās uzturēšanos šajā pilsētā, sagādās viņam biļeti maršrutā Parīze-Bordo un parūpēsies par bagāžas pārsūtīšanu.

Delegāts Riodežaneiro J. Laipniekam izsniegs 10,- $ naudas summu pirmajiem izdevumiem pēc izkāpšanas. Vēstulē tiek minēta adrese, kurā Riodežaneiro atrodas šī Starptautiskā bēgļu organizācija.

J. Laipniekam pase tiks nosūtīta vēlāk.

Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācija viņam novēl labu ceļojumu un labu izdošanos Brazīlijā.

30. lapa

Lapiņa, kurā minēti dati bēglim, kas 1949. gada 14. maijā uzkāps uz kuģa SS FORMOSE, lai dotos uz Brazīliju. Laipnieks Jēkabs Alberts, Nr. 7209/400, latvietis, protestants, neprecējies, vīrietis, dz. 09.10.1917. Dunikā, Latvijā, profesija – ķīmijas students no Šveices, Latvijas Republikas pase Nr. 0145, izsniegta Bernē 7.7.1945., derīga līdz 1949. gada 7. jūlijam. Brazīlijas vīza Nr. 105, izsniegta Ženēvā 1949. gada 24. martā.

31.-32. lapa

1949. gada 17. maijā Francijas ģenerāldelegāts V. Valantēns-Smits apstiprina vakar sūtīto telegrammu Starptautiskajai bēgļu organizācijai Riodežaneiro, Brazīlijā, ka uz “Formose” kuģa, kas 1949. gada 14. maijā devās no Bordo uz Brazīliju, būs 61 bēglis. No tiem 56 dodas uz Brazīliju, 5 – uz Paragvaju caur Riodežaneiro. 1 ir no Šveices, 3 + 3 ir no Parīzes, 6 – no Romas, 3 – no Vīnes, 40 – no Frankfurtes, 1 – no Briseles, 4 – no Šanhajas. Bēgļiem, kas dodas uz Paragvaju, lūgums nodrošināt transportu. Visiem bēgļiem jāparedz 10 dolāru pabalsts, izņemot 4 pasažierus, kas acīmredzot ir American Jewish Joint Distribution Committee (AJDC) aizgādnībā. Pielikumā 8 eksemplāros pasažieru saraksts. Bēgļus uz kuģa pavada Akera kungs. Pielikumā šai vēstulē, kas uz Riodežaneiro tiks nogādāta ar lidmašīnu, V. Valantēns-Smits pievieno arī 40 Frankfurtes bēgļu identitātes apliecības, kas tikko saņemtas.

33. lapa

1949. gada 20. maijā Starptautiskās bēgļu organizācijas Ženēvā Individuālās migrācijas nodaļas sūtīta vēstule Šveices birojam. Tās pielikumā ir to cilvēku saraksts, kuri vēlējās izbraukt uz Brazīliju. Par šo cilvēku gaitām steidzami tiek pieprasītas ziņas. Tāpēc pievienota ar roku rakstīta piezīme franču valodā, ka aizbraucis 1949. gada 14. maijā ar Formose no Bordo. Starptautiskās bēgļu organizācijas Pārstāvniecības vadītājs Brazīlijā informē, ka par šiem izbraukšanas gadījumiem ir sniegtas norādes Brazīlijas Ārlietu ministrijas Brazīlijas delegācijai, kas savukārt sniegs norādes saviem konsuliem.

34. lapa

1949. gada 23. maijā Šveices birojs sūta vēstuli Individuālās migrācijas nodaļai, kurā, atsaucoties uz 20. datuma vēstuli, informē, ka Jēkabs Laipnieks ir izbraucis no Bordo 14. maijā ar kuģi SS FORMOSE.

35. lapa

36. lapa

Bernes Policijas nodaļas vadītājs 1950. gada 27. maijā sūta vēstuli Starptautiskās bēgļu organizācijas Šveices delegācijai Ženēvā, kurā atsaucas uz 1950. gada 5. aprīļa vēstuli un dara zināmu, ka viņi piedalās 1917. gada 9. oktobrī dzimušā Latvijas valstspiederīgā Jēkaba Laipnieka ceļojuma izmaksu segšanā uz Brazīliju 302,70 franku apmērā, ko Policijas nodaļas grāmatvedība nosūtīs Šveices delegācijai.

***