Pēc Ineses Veisbukas materiāliem

Kārlis Intenbergs

Dunikas ļaudis 2. pasaules kara notikumos

Kārlis Intenbergs – materiāli no arhīviem.