Pievienota filma “Liepājas rajona kolhoza “Uzvara” 20. gadu svinības 1969.

Pievienota filma “Liepājas rajona kolhoza “Uzvara” 20. gadu svinības 1969.

Liepājas rajona kolhoza (tolaik – Lauksaimniecības arteļa) “Uzvara” 20. gadu jubilejas pasākums Dunikas pagasta, Sikšņu ciema Brūnu birzē. Kolhoznieku sanāk kopā, sēžas pie galda un alus kausa, bauda obligāto, pūtēju orķestri godina labākos darba darītājus un pie reizes

atzīmē Līgo vakaru, kuru toreiz par “Jāņiem” “politiski korekti” dēvēja.

No Comments

Post A Comment