Notikumi, ļaudis un skati

Dunikas hronikas

Pašu Dunicnieku filmēti

Liepājas rajona kolhoza “Uzvara” 20. gadu svinības.

Dunikas pagasts, Sikšņu ciems, 1969. gads.

Liepājas rajona kolhoza (tolaik – Lauksaimniecības arteļa) “Uzvara” 20. gadu jubilejas pasākums Dunikas pagasta, Sikšņu ciema Brūnu birzē. Kolhoznieku sanāk kopā, sēžas pie galda un alus kausa, bauda obligāto, pūtēju orķestri godina labākos darba darītājus un pie reizes atzīmē Līgo vakaru, kuru toreiz par “Jāņiem” “politiski korekti” dēvēja.

Pasākums filmēts uz vairākām Quartz M tipa 8 mm kino kamerām. Pilnīgi droši zināms, ka viens no operatoriem bija Miķelis Rolis, pārējie jāprecizē. Pateicoties Miķelim Rolim daudzas amatieru filmas par Dunikas puses tradīcijām, darbiem uz sadzīvi ir saglabātas un nu skatāmas digitālā formātā. Šī ir tikai pirmā restaurētā filma. Tālāk nosaukti visi filmā redzamie, atpazītie, Dunikas ļaudis.

Ja atpazīsti kādu no redzamajiem, bet nenosauktajiem, raksti info@dunika.lv

Vēsture veidojas ik brīdi. Saliksim to pa plauktiem kopā.

Liepājas rajona kolhoza “Uzvara” 20. gadu svinības.

Dunikas pagasts, Sikšņu ciems, 1969. gads.

llga Stalte, Skolniece
Tālivaldis Kundziņš, Darbnīcu vadītājs
Pēteris Sungāls, Mehānisko Darbnīcu vadītājs
Dzidra Barča, Dunikas bibliotekāre
Jānis Grabovskis, Brigadieris
Imants Zeme, Mehāniķis
Miķelis Rolis, Autobusa šoferis, Kino amatieris
Ilmārs Kundziņš, Mehāniķis
Harijs Muižnieks, Muzikants, Akordeonists
Anna Rokpelne (Slamsta), Slamstu veikalniece
Arvīds Slamsts, Piena auto šoferis
Apolonija Kārkliņa, Lauku brigāde, dzīvoja aiz Laivinieku mājām
Dzidra Grante, Sikšņu ciema padomes sekretāre
Ilga Sungāle, Sikšņu pasta priekšniece
Pēteris Trūbs, Brigadieris, Līvijas Trūbas vectēvs
Vaira Kundziņa, Sikšņu skolas direktore
Zigfrīds Innis, Elektriķis
Zelma Saldniece, Sikšņu skolas skolotāja
Arturs Saldnieks, Skolēns, Pionieris
Sarmīte Saldniece, Skolniece, Pioniere
Vilma Cvībele, Skolotāja
Milda Siliņa, Sikšņu ciema padomes darbiniece
Antons Siliņš, Milicijas pilnvarotais
Ieva Pagraba, Mildas Siliņas māte
Ainārs Siliņš, Skolnieks
Aldis Siliņš, Skolnieks
Milda Zīverte, Grāmatvede kolhozā “Padomju Latvija”
Māra Mackare, Skolu inspektore, Almas Mackares meita
Jānis Tīds, Kalējs
Jēkabs Brizga, Šoferis
Malvīne Brumane, Grāmatvede
Augusts Brumanis, Kolhoza “Uzvara” priekšsēdētājs
Emīls Hartmanis, Partorgs
Jēkabs Sungāls, Zirgkopis
Miķelis Brizga, Būvbrigāde, Amatnieks
Pēteris Trūbs, Brigadieris
Pauls Barčs, Dunikas feldšeris
Andrejs Šķute, Klēts pārzinis, Klētnieks
Jēkabs Dīķis, Zirgkopis, Lauku brigāde
Alma Karule, Grāmatvede
Miķelis Iesalnieks, Kalējs, Mehāniķis
Raimonds Cvībelis, Metinātājs
Jānis Laipnieks (seniors), Apdrošināšanas aģents
Miķelis Dejus (Timbras), Būvbrigādes vadītājs
Klāra Inne, Zootehniķe
Anna Šķute, Putnkope
Katrīna Jurķe, Lauku brigāde, Silnieku Dzidras māte
Milda Leja, Laukstrādniece
Miķelis Puļķis, Lauku brigāde, Liepieni
Anna Štībele, Lauku brigāde
Aldonis Kļava, Traktorists
Jēkabs Brizga, Šoferis
Juris Rolis, Traktorists
Lidija Dejus, Lopkopēja
Maiga Drulle, Lauku brigāde
Anna Kalna, Cūkkopēja “Bēdiņos”
Anna Dejus, Lopkopēja, Laimoņa Dejus māte
Katrīna Brizga (Sudmanti), Lauku brigāde, Brizgas Jāņa vecmamma
Olga Varna, Traktoriste
Antonija Rokole, Lauku brigāde
Arvīds Freimanis, Lauku brigāde
Alvīne Dižgalve, apkopēja
Katrīna Dzērvēna, Lauku brigāde
Alma Stalte, Lauku brigāde, Maizes cepēja
Melita Ozola, Noliktavas pārzine
Made Laipniece, Skolas pavāre
Austra Muižniece, Ēdnīcas strādniece
Jēkabs Svilis (Prīlāpi), Lauku brigāde
Miervaldis Janeks (Grantiņi), Laukstrādnieks
Jēkabs Brizga (Kodoli), Šoferis
Ilmārs Kundziņš, Mehāniķis
Dzidra Silniece, Grāmatvede
Jānis Dižgalvis, Sikšņu kora un ansambļa vadītājs
Rita Bērziņa, Grāmatvede
Jēkabs Liepa, Laukstrādnieks Sudaļas
Tālivaldis Kundziņš, Mehanizators
Pāvils Znotēns, Traktorists, Kombainieris
Zenta Kļava, Šofere
Gunārs Lukāžis, “Bobika” Šoferis
Dzidra Grante, Sikšņu ciema padomes sekretāre
Aivars Saulītis, Skolnieks, Pionieris
Sarmīte Ozola, Skolniece, Pioniere
Visvaldis Blauzde (Garkāji), Mehanizators
Anna Sīkle, Melioratore, Šuvēja
Miķelis Sīklis, Meliorators
Natālija Bašķe, Pavāre
Vilnis Cvībelis, Šoferis, Sagādnieks
Jānis Saldnieks, Šoferis
Tālivaldis Kundziņš, Mehanizators
Mirdza Cvībele, Traktoriste
lmārs Bērziņš, Šoferis
Teodors Karulis, Piena auto šoferis
Alma Karule, Grāmatvede
Made Laipniece, Auklīte skolā, Lauku brigāde
Ādams Karaļus, Lauku brigāde, Rutas Znotēnas tēvs
Zigurds Kūma, Traktorists
Erhards Kavalieris, Būvbrigāde, Traktorists, Aivara Saulīša tēvs
Zigurds Kūma, Traktorists
Raimonds Aleksis, Traktorists
Emīls Kļava, Traktorists
Irma Kļava, Pavāre skolas ēdnīcā, Traktoriste
Aivars Lukāžis, Laukstrādnieks
Teodors Karulis, Šoferis
Jānis Grabovskis, Brigadieris
Austra Blauzde, kolhozniece
Aina Bišofa, Lopkopēja
Arvīds Kūma, Traktorists
Marta Laugale, Tautas nama vadītāja
Rasma Rusiņa, Noliktavas pārzine, Krājkases vadītāja
Arnolds Rusiņš, Autobusa šoferis, Kombainieris
Dzidra Silniece, Grāmatvede
Rita Grudule, Grāmatvede
Marta Laugale, Telefoniste
Lidija Role, Lauku brigāde, Klēts, Dzirnavas
Lilita Kundziņa, Zootehniķe
Ausma Kundziņa, Skolotāja
Emīlija Inne, Zootehniķe
Rūdolfs Laipnieks, Meliorators
Valdis Rolis, Pajūga vadītājs
Anna Drulle, Skolas saimniece, Apkopēja
Anna Laipniece, Lopkope
Jānis Laipnieks (seniors) apdrošinātajs
Jūlijs Kundziņš, Kolhoza priekšsēdētājs
Jānis Puļķis, Lauku brigāde
Alma Role, Tautas nama vadītāja
Irma Kļava, Traktoriste
Anna Upmale, Mežkope
Ruta Znotēna, Šuvēja
Arturs Ratnieks, Kino mehāniķis