Cauri gadiem un laikiem saglabātas.

Laikmetu video liecības

Ar skatu uz Latviju, Kurzemi, Liepāju un Dunikas apkārtni.