Vēstures fakti, pretrunas un paradoksi

Vēstures krustcelēs

Tas viss reiz veidoja un ietekmēja Latviju un Baltiju

Šajā sadaļā skatāmi materiāli, kurus tradicionālā un klasiskā vēsture īpaši necenšas uzsvērt, jo tie tiešā veidā neatbilst vienkāršajam “balts – melns” principam, ir neviennozīmīgi traktējami un dažādi vērtējami, pie tam laikam ritot arvien kāda nianse izgaismojas savādāk un skaidrāk. Tā ir sadaļa domājošiem lasītājiem, lai rastu stimulu pašam pētīt tālāk un vēl kādu vēstures lappusi saprotamu darīt.