Pievienota hronika par Imanta Sudmaļa kolhozu un Durbes kolhozu 1984. gadā

No Comments

Post A Comment