Pievienots 1984. gada hronikas fragments par Nīcas padomju saimniecību.

Pievienots 1984. gada hronikas fragments par Nīcas padomju saimniecību.

Nīcenieki draudzīgi visās paaudzēs ražas novākšanā, padomju saimniecības ” Nīca ” galvenais hidrotehniķis Imants Krams stāsta par tolaik unikālo polderu sistēmu. Protams, neatņemamā laikmeta sastāvdaļa – sociālistiskā sacensība un tās uzvarētāju godināšana.

No Comments

Post A Comment