Aizsākta sadaļa “Vēstures Krustcelēs”

Aizsākta sadaļa “Vēstures Krustcelēs”

Šī sadaļa paredzēta domājošiem un spriest spējīgiem lasītājiem, jo apskata mazāk uzsvērtus notikumus ar viennozīmīgi visai grūti un pat pretrunīgi vērtējamu saturu, taču tā ir vēstures daļa, kas lielā mērā noteikusi ari mūsu tagadni.

No Comments

Post A Comment