Pievienota sadaļa par Kārļa Ulmaņa vizīti Rucavā 1937. gadā.

Pievienota sadaļa par Kārļa Ulmaņa vizīti Rucavā 1937. gadā.

Preses materiāli par Kārļa Ulmaņa 1937. gada vizīti Lejaskurzemē. Pēc Liepājas apmeklējuma Prezidents ierodas Klamju ciemā, Jūrmalciemā, Rucavā, Nidā, Bārtā un Priekulē. Protams, vizīte pasniegta visās avīzēs propagandas mērcē, jo tas tak jau bija Vadonis, tomēr nenoliedzami tā it tieša saskarsme ar iedzīvotājiem un reāli jautājumi, kuri tiek vizītes laikā sekmīgi risināti.

No Comments

Post A Comment