Laikraksti ziņo

Kārlis Ulmanis Rucavā

Rucava vadoni gaidot

Avīžu publikācijas par Kārļa Ulmaņa vizīti Rucavā 1937. gada jūnijā.

1937.06.01 Zvejniecības mēnešraksts Nr.3 Prezidents pie Liepājas, Jūrmalciema un Nidas zvejniekiem.

.

1937.06.02 Lauku Pastnieks Nr.14-15 Valsts Prezidents iepazīstas ar Lejas Kurzemes zvejnieku dzīves apstākļiem.

.

1937.06.28 Jaunākās ziņas Nr.14 Valsts Prezidents Liepājas jūrmalas zvejnieku ciemos.

1937.06.28 Zemgales Balss Nr.140 Valsts Prezidents Kurzemes Jūrmalā.

1937.06.28. Brīvā zeme Nr.140 Prezidents Rucavas un Nidas zvejniekciemos.

1937.06.29 Brīvā zeme Nr.141 Prezidents ar ministriem Liepājas novadā.

1937.06.29 Jaunākās Ziņas Nr.141 Valsts Prezidents un kara ministrs Kurzemes zvejnieku vidū.

1937.06.29 Kurzemes Vārds Nr.141 Prezidents iepazīstas ar Liepājas zvejnieku dzīvi.

1937.06.29 Latvijas Kareivis Nr.141 Valsts Prezidents Liepājas Jūrmalas zvejnieku ciemos.

1937.06.29 Valdības Vēstnesis Nr.141 Valsts Prezidents Dr K. Ulmanis Lejas Kurzemē jūrmalas ciemos.