Notikumi, ziņas un lietas, par kurām prese reiz ziņoja

Presei ir viedoklis

Lasi un domā līdzi

Tā savulaik prese Rucavu rādīja. Neaizmirstam par  obligāto ideoloģisko komponenti un notikuma iespējamu vienpusīgu pasniegšanu.

1927.07.03 “Kurzemes Vārds” Nr.144 Ruzawas baznica pirms ugunsgrehka.

1927.12.01 Zeltene Nr.18-19 Sievietes tautiskos tērpos Rucavas tirgu.

1931.09.24 “Latvis” Nr.2970 Rucavā – Paurupē.

1933.12.10 “Pēdējā Brīdī” Nr.280 Hitlereeshi grib nostiprinaties Rucawā.

1934.06.27 “Kurzemes Vārds” Nr.138 Vēstule no Paurupes.

1934.07.02 “Brīvā Zeme” Nr.166 Ruvava.

1937.06.18 Tēvijas Sargs Nr.25 Vērojumi Latvijas zvejniekciemos.

1939.12.01 “Zvejniecības Mēnešraksts” Nr.12 Jaunas celtnes Nidas ciema zvejniekiem.