Tautiešu svešumā skats un viedoklis

Ar skatu no tālienes

Par Rucavu, notikumiem, viedokļiem un Rucavniekiem.

1966.04.15 Londonas Avīze Nr.1028 Rucavas un Liepājas ieņemšana 1941. gadā.

1984.06.15 Londonas avīze Nr.1926 Rucavas pagasta vecākais aizsaulē.

1994.03.28 Londonas Avīze Nr.12 Rucava.

1994.07.18 Londonas Avīze Nr.27 Atpakaļ pagasta skolā.