Pievienota 1911. gada Latvijas zemju un pilsētu karte

No Comments

Post A Comment