Latviešu zemes karte 1911. gads

Latvijas zemju karte 1911.

Uz Latviju kā valsti cerot

Pex visjaunakeem karchu metetialeem.

1911. gadā izdota Latviešu zemju karte.