Publicēti Ausmas Padalkas grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” atvēršanas foto materiāli.

No Comments

Post A Comment