Par Duniku raksta

Ausmas Padalkas grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” atvēršana.

Ar cieņu, mīlestību un godājot senču sasniegto

Ievads.

Agija Kaunese sveic autori.

Par Duniku un dunicniekiem fragmenti lasa Ieva Pelīte.

Par Duniku un Dunicniekiem fragmentu lasa Izabella Jākobsone.

Par Duniku un Dunicniekiem Andris Tolks uzruna.

Par Duniku un Dunicniekiem Vilnis Rolis uzruna.

Ausmas Padalkas grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” atvēršanas fotogalerija.

Samanta Kalēja.

Ausmas Padalkas grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” atvēršanas fotogalerija.