Dižs notikums Rucavas vēsturē

Ar Rucavas vārdu – lapu pa lapai

Ģedimina Salmiņa un Guntas Timbras darbs

Pasākuma afiša

“Visu Rucavnieku, novadnieku un vēstures cienītāju sev gaidītā Ģedimina Salmiņa drosmīgi aizsāktā un Guntas Timbras pašaizliedzīgi nobeigtā Rucavas vēsturisko notikumu apskata grāmata uzsāk savu ceļu pie lasītājiem. Paldies autoriem par darbu!

Andra Tomašūna fotogalerija.

Arheologs,  senlietu speciālists un vēsturnieks Andris Tomašūns  jau sen ar Rucavas vēsturi saistīts.  Lūk, kā no viņa rakursa grāmatas atvēršanas svētki skatījās.

Sandras Aigares uzruna.

Lienes Trumpikas uzruna.

Rucavnieki un pasākuma viesi kopā nākuši grāmatas atvēršanu godāt. Teikt paldies Ģediminam Salmiņam un Guntai Timbrai par lielo darbu.

Andra Tomašūna uzruna.

Cienījamais vēsturnieks pasaka skaidri, nepārprotami un tieši! Akurāt tieši Rucavas stilā!

Anitas Helvigas uzruna.

Par grāmatas tapšanu un ceļu uz iespiešanu

Viktora Čamaņa uzruna.

Ilggadējais Rucavas sovhoza priekšsēdētājs ieskicē grāmatas tapšanas sākuma laiku vēsturisko, politisko un ekonomisko situāciju Rucavā.

Gotfīda Tapiņa uzruna.

Klaipēdas latviešu biedrības priekšsēdis Gotfrīds Tapiņš saka ceļa vārdus grāmatai.