Sanākam kopā lai svinētu

“Latvijai 101” Rucava 2019.

Rucava 2019.11.16

Pasākuma afiša

Lienes Trumpikas uzruna.

Jāņa Veita uzruna.

Valda Stadgale- nominācija “Goda Rucavnieks”.

Daiga Gabrūna un Jānis Žīmants- nominācija “Gada Rucavnieks”.

Inta Ekte un Samanta Kalēja- nominācija “Gada Dunicnieks”.

Lilija un Kārlis Vītoli- nominācija “Goda ģimene”.

z/s “Šēperi”- nominācija “Novada uzņēmējs”.

z/s “Kļavas”- nominācija “Novada uzņēmējs”.

Inta Inne un Inga Kalniņa- nominācija “Pateicība”.

Inga Tapiņa un Ruta Ķestere – nominācija “Pateicība”.

Inga Ruško un Jānis Bērze Bērziņš – nominācija “Pateicība”.

Sandra Aigare un Māra Tapiņa- uzrunas.

Grupa “Sērkociņu cehs”- Atceries gan.

Grupa “Sērkociņu cehs”- Ko tu man tikko sacīji?

Grupa “Sērkociņu cehs”- Lietus.