Piemiņai un godam tiem ļaudīm, kuri pirms 100 gadiem Dunikas pagastu dibināja, veidoja un ticēja nākotnei.

Dunika iz senatnes.

Dunika, Sikšņi 2019.04.27

Dunika iz senatnes – ieskats.

Dunika iz senatnes – Sandras Aigares uzruna.

Dunika iz senatnes. Jānis Veits – uzruna.

Dunika iz senatnes. Sandra Aigare – Spēlēju dancāju.

Dunika iz senatnes. Rucavas meitenes – Kur tad tu nu biji?

Dunika iz senatnes. Benita Laumane -“Dunikas pagsta mājvārdi”.

Dunika iz senatnes. Aija Dejus – “Vēstures un dabas objekti Dunikas pagastā”.

Dunika iz senatnes. Inta Ekte – “Tie kuriem saknes Dunikā”.

Dunika iz senatnes. Māra Vīksna -“Folkloras vākums Dunikā”.

Dunika iz senatnes. Mārtiņš Kuplais – “Vecķērvju māju etnogrāfiskās īpatnības”.

Dunika iz senatnes. Juris Janeks un Arvīds Rāts – uzruna.

Dunika iz senatnes. Ausma Padalka – Dunikas pagasta vēstures mantojums.

Dunika iz senatnes. Vilnis Rolis – uzruna.

Dunika iz senatnes Visvaldis Brizga – uzruna.

Dunika iz senatnes Laima Veidemane – sporta dzīves norises Dunikas pagastā.

Dunika iz senatnes – Samantas Kalējas fotogalerija