Dunikas pagastam 100 gadu.

Dunikas tautas nama rīkots pasākums.

Vairāk par pasākumu skati pievienotajos dokumentos zemāk.

Ausmas Padalkas grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” atvēršana.

Informācija par pasākumu – avots: Dunikas Tautas nams.