Dunikas māju zīmes

Par projektu Dunikas māju zīmes

Ģirts Burvis- Brūnu birzē

Ciemu stāsti akmenī

Vietas izvēle

Akmeņu izvēle projektam- Dunikas māju zīmes

Kā realizējam ieceri

Par projekta ideju

Ģirts Burvis par savu daiļradi

Skices