Apkārt Nīca, Bārta, Rucava ar jo krāšņiem tērpiem.

Dunikas tautas tērps

Dunikas ļaudis savā stilā

Starp trijām Kurzemes pērlēm- Rucavu, Bārtu un Nīcu ir mūsu Dunika.
Visu šo trīs pagastu meitas un puiši ar saviem rakstainiem tautas tērpiem slaveni. Skatot senās bildes arī Dunikas smuidrās meitas un staltie puiši redzami jo koši ģērbti. Tāpēc esam sākuši materiālus vākt, pētīt senas dzimtu bildes lai Dunikas tautas tērpu apzinātu. Vācam fotogrāfijas, autentiskos vecmāmiņu un vectēvu tērpus, tos fotografējam un attēlos meklējam to īpašo- Dunikas akcentu. Nākam kopā, lai uzklausītu speciālistus, meklējam attēlus savu dzimtu arhīvos. Jā, tas ir izaicinājums mazliet, bet pie mērķa nonāks vien tas, kurš sper pirmo soli.

Ja savāksim materiālus, uz pagast simtgadi būs mums savs Dunikas tautas tērps.

Ievads projektā

Iepazīšanās ar Dunikas senlietu krātuves materiāliem

Kaimiņi par Dunikas tautas tērpu

Skatām tērpus

Par Dunikas tautas tērpu

Kas darāms, lai mērķi īstenotu

Bildes