Kārlis Ļubīns

Kārlis Ļubins – pārdomas par dabu un tās saglabāšanu.

Bārtas upes krastos augot iegūtās atziņas un pieredze, kā savulaik dabas prasmīgu izmantošanu spēja savienot ar lielu zivju bagātību un ekoloģisko daudzveidību.

Kārlis Ļubins atmiņas – par vecākiem un dzīves sākumu.

Kārlis Ļubins atmiņas – mežabrāļi un tanki purvā.

Kārlis Ļubins atmiņas – pārdomas par karu pierakstu veidā.

Kārlis Ļubins atmiņas – ierosinājums karavīru piemiņai.

Kārlis Ļubins atmiņas – par kara vietu saglabāšanu un knipeļu tiltu.

Kārlis Ļubins atmiņas – Bārtas baznīca, ugunsdzēsējs bānītim, šmakovkas stāsts, Vīles tilta liktenis.

Kārlis Ļubins atmiņas – par Sietiņu un Bergmaņu skolām, vistaisnāko Dunikas ceļu, Remesu mājām.

Kārlis Ļubins atmiņas – apcere par Bārtas upi, plostnieku būšana.

Kārlis Ļubins atmiņas – trīs vīri iet bojā – Bārtas tilts – zaldāti mežu cērt -Kurzemes katls – kļūdas dokumentos .

Kārlis Ļubins atmiņas – Pases deva Sudargu skolā – Naudupīte – Čurkšļu krants – puiku nedarbi ar spridzekļiem.