Par savu dzīvi Dunikā, emigrāciju

Imants Piķelis raksta

Skats uz Duniku no Apvienotās karalistes.

Imants Piķelis.