Vēstures un mūža liecības

Līvija Hartmane

Foto arhīva materiāli un vēsturiskie dokumenti.

Līvijas Hartmanes vēsturiskie dokumenti