Cauri laikiem nākuši

Lelde Salmiņa

Foto arhīva materiāli.