Maija Ziemele

Ziemeļu dzimta laikmetu griežos

Pagaidām vēl nenodrukāts darbs

Maija Ziemele

Esmu dzimusi un augusi Liepājā, bet šobrīd iegūstu augstāko izglītību Nīderlandē, mācoties globālās tieslietas. Es esmu brīvprātīgā nevalstiskā organizācijā, kas cīnās par cilvēktiesību aizstāvību. Savas valsts godu esmu pārstāvējusi arī pasaules līmenī kā viena no Latvijas nacionālās debašu izlases delegātiem, kas pārstāvēja Latviju Pasaules Skolu Debašu čempionātā 2018. gadā. Šobrīd rakstu politiski analītiskus rakstus LSM rubrikā “Status Quo”. Rakstniecība, it īpaši dzejniecība, kopš mazotnes man ir bijusi ļoti īpaša un dvēseliska lieta. Es vienmēr esmu bijusi ieinteresēta savas dzimtas vēsturē, tāpēc nolēmu uzrakstīt šo darbu un atstāt savas dzimtas arhīvos ko paliekošu.

Priekšvārds

Atklājot savas dzimtas vēsturi, katrs cilvēks ir vienu soli tuvāk, lai apzinātos sevi un savas dzimtas mantojumu. Katrs stāsts vēsta par grūto un sarežģīto dzīves gājumu, kas veidojis Latvijas dzimtas tik spēcīgas. Katram jaunietim ir jāzina savas dzimtas vēsture, jo jaunieši ir tie, kuri mūsu valsts bagāto vēsturi spēs mācīt nākamajām paaudzēm. Tomēr pats svarīgākais ir tas, ka tikai pētot savas dzimtas vēsturi, katram jaunietim ir dota iespēja iepazīt savus vecvecākus no pavisam citas perspektīvas.

Tikai un vienīgi pateicoties šim darbam es atklāju savas dzimtas pārdzīvojumus, spēku, drosmi un nepārraujamās ģimenes saites. Šo darbu es uzrakstīju, kad man bija 15 gadu, balstoties uz sava vectētiņa un viņu brāļu atmiņu stāstījumiem par Otro Pasaules karu. Savā pusaudža prātā centos aptvert visu, kādiem pārbaudījumiem stājusies pretī mana ģimene un citas neskaitāmas Latvijas ģimenes. Šis darbs ir rakstīts kā proza, atainojot Ziemeļu ģimenes ikdienu un attiecības, mainīgajos Otrā Pasaules kara apstākļos.